Spokojený zaměstnanec, prosperující firma.

Ve zdravé firmě zdravý duch.

Kontaktujte mě

Služby pro firmy

Individuální práce se zaměstnanci

Pro zaměstnance mých firemních klientů se stávám externí psychologickou podporou. V rámci našich individuálních sezení, dle tématu klienta, využívám metody psychologického poradenství, psychologického koučování, psychoterapeutické podpory a krizové intervence, psychohygieny a mindfulness techniky pro psychickou regeneraci a relaxaci. Záměrem služby je podpořit zaměstnance v řešení životních obtíží, změn a výzev. Díky harmonizaci života dosahujeme stabilnějšího profesního výkonu, větší pracovní spokojenosti a posilujeme celkové zdraví. Naše spolupráce je tak řešením i prevencí pracovního stresu a nespokojenosti, snižováním rizika syndromu vyhoření, únavového syndromu a ztráty motivace, máme silný vliv na fluktuaci, nemocnost a tzv. „presenteismus“. Kromě řešení aktuálních životních a pracovních nesnází se věnujeme také prevenci a udržitelnosti psychosomatického zdraví a spokojenosti zaměstnanců. Služba je diskrétní a probíhá v prostorách firmy, v pracovně v Hradci Králové nebo on-line. Probíhá v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Skupinové projekty pro zaměstnance

Spolupracuji s firmami i v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v rámci skupinových workshopů, seminářů a přednášek. Lektorská činnost velmi dobře ladí i se službou externí psychologické podpory zaměstnanců, kterou pro své klienty zajišťuji. Skupinové projekty poskytnou povědomí, inspiraci a základní praktické metody psychologické péče. Na individuálních setkáních pak dochází k velmi důležité aplikaci poznatků do života a praxe. Velmi mi záleží na tom, aby klienti získané poznatky a techniky začali skutečně žít, aby jim naše spolupráce byla zejména užitečná a vedla je k pozitivním změnám v životě a práci. Ve spolupráci s dalšími specialisty v oblasti psychiky a fyzického zdraví organizujeme „dny firemního zdraví“.

Příklady témat individuálních sezení s mými klienty

Vztahová témata od vztahu k sobě až po další životní a pracovní vztahy, stres v oblasti pracovní ale také v osobním životě, nevhodné strategie zvládání stresu, zdravotní potíže a nepohoda související s psychikou, sebedůvěra a vztah k sobě, obtížné až traumatické životní události z minulosti a současnosti, zahlcenost úkoly a potřeba plánování a stanovení priorit, témata vedoucích pracovníků s vysokou mírou odpovědnosti a stresu, neschopnost zastavení se, relaxace a regenerace, psychická nepohoda a zdravotní rizika vyplývající z nezdravého životního stylu, ztráta motivace a smyslu, obavy z budoucnosti, negativita, úzkostné a depresivní nálady a stavy, výchova dětí, fenomény puberty a dospívání a mnohé další, které přináší život a my v něm.

Mindfullness kurzy

Odborné kurzy pro zaměstnance v metodě mindfulness. Jsem učitelkou MBCT-L (Mindfulness Based Cognitive Therapy for Life) díky 2 letému odbornému výcviku pod Oxfordskou Universitou a OMC (Oxford Mindfulness Centre).

Nejčastější témata mé lektorské činnosti

osobní rozvoj a sebepoznání, mindfulness, psychohygiena, relaxace a regenerace psychiky, syndrom profesního vyhoření, stress management, leadership, týmové fenomény jako spolupráce a komunikace, pracovní psychologie a práce s psychikou v kontextu zdraví.

Slova účastníků mých seminářů

Odnesla jsem si klid a naprostou svobodu mysli. Nevěřila jsem na začátku, že by to mohlo fungovat,
ale od semináře jsem hodně přehodnotila své myšlenky a nastavila si úplně jiné priority.

Získala jsem pozitivní energii. Vnímala jsem vše kolem sebe najednou trochu jinak, zaměřila jsem se na detaily, barvy, vůně … Soustředila jsem se víc na samu sebe, co dělám „právě teď“ a proč to dělám. Toto v běžném životě neumím ale chci se rozhodně naučit. Dnes mám nástroje, jak na to.

Doporučuji se zúčastnit úplně všem. Školitelka tohoto semináře je velice odborná a kvalifikovaná
osoba. Umí zaujmout a přesvědčit i ty velmi zatvrzelé a nevěřící :).

Velmi hezky zpracovaný seminář vhodný pro všechny, které zajímá problematika psychické rovnováhy, zdravého životního stylu, vyrovnání se s tématy, které v životě nebyly až tak optimistické.

Tento seminář bych odporučila každému, kdo se může cítit demotivovaný, vyčerpaný a nespokojený. Naučili jsme se různé techniky jak zvládat stres, být spokojený sám se sebou a více si užívat života. Máme na výběr a je to naše rozhodnutí, jestli chceme být spokojení nebo nespokojení :).

Zatím nejlepší seminář ve firmě. Velmi profesionální školitelka. Seminář bych doporučila všem, kteří chtějí pracovat sami na sobě.

Skvělý seminář. Po všech stránkách nejlepší a nejpřínosnější z mnoha, kterých jsem se zúčastnila. Výborná paní lektorka – odborná, empatická, příjemná a otevřená, která vytvořila pohodovou atmosféra. Každému doporučuji!

Velmi přínosné. Uvítal bych navazující semináře s touto lektorkou :). Cesta k vnitřní spokojenosti 2, 3.. Za mě jednoznačně nejlepší seminář, kterého jsem se účastnil.

Seminář měl velmi příjemnou formu. Užitečné a přínosné pro mě bylo umění zastavit se a relaxovat. Velká spokojenost s lektorkou a čokoládou :).

Translate