Jana Kastnerová - psycholožka Hradec Králové

Nádech, výdech. Hlavně v klidu…

Psycholog
pro jednotlivce

Psycholog
pro firmy

Kontaktujte mě

Spokojený zaměstnanec
prosperující firma

Klid v duši
více spokojenosti a zdraví

Mgr. Jana Kastnerová

Jsem profesí psycholožka, psychoterapeutka s psychosomatickým přístupem, koučka, lektorka rozvojových seminářů pro veřejnost a firmy, učitelka mindfulness. Pracuji v českém, slovenském a anglickém jazyku. Osobně i on-line. Ctím, k čemu mě mí učitelé vedli: „Buď svým klientům příjemná ale zejména užitečná.“

Moje práce

Moje práce s klienty je, po 20 letech praxe a mnoha letech života, volně plynoucí kombinací všeho, co jsem se naučila. Studiem, praxí, pracovními zkušenostmi a životem. Jeden můj kolega mi po sdílení metody a stylu práce řekl: „ty máš dobře zajímavý freestyle“. S ohledem na různorodost klientů: věkem, pohlavím, profesním zaměřením, etapou života i tématem, které přináší, si to ani nedovedu jinak představit. Můj styl práce není výsledkem rozumového rozhodnutí, je pro mně přirozeným plynutím života a práce, do kterého vstupují mysl, cit, zkušenost a intuice. Tak, jako mí klienti, i já si skládám mozaiku života, kterého součástí je práce. Skrze svoji práci psychologa se i já stále vyvíjím. Pociťuji pokoru a vděčnost za to, že moje profesní cesta šla právě tímto směrem, a že tady pro vás mohu být. Vašim průvodcem na cestě životem.

Články

Klienti, kteří mi důvěřují

Translate