Moudrost traumatu

Gabor Mate, kanadský lékař maďarského původu. Naživo, dnes v Praze. Odborník se silným osobním příběhem, který nás učí o traumatu.

S jeho názory, postoji a učením velmi souzním (zatím vždy na obrazovce nebo z poslechu). Zažít ho naživo bylo velmi silné. Na několika účastnících akce ukázal práci s klientem a my zažili tu sílu klidného a soucitného rozhovoru přímo v sále. Dotklo se nás to myslím všech. Potvrdilo to naši důvěru v jeho práci a v jeho vedení nás terapeutů.

Zdálo by se, že odejdeme z této akce s depkou a traumatem 🙈🙃, že nějaké to trauma máme vlastně všichni (ano, i váš terapeut 😅), že se už v našem životě stalo mnoho “chyb” pro nás, a že jsme se dopustili mnoha “chyb” vůči ostatním. Ale opak je pravdou. Byl to povznášející zážitek s nadějí úzdravy a pomoci. Díky změně pohledu na věc, upřímnému zájmu, empatickému soucitu a naslouchání 😇.

Jsem vděčná za dnešek moc 🙏

PS: Film je síla pro všechny. Povinná literatura pro psychoterapeuty a lékaře.

Zpět na ostatní články

Translate